Aktywacja mechaniczna jest procesem fizycznym, niewymagającym stosowania odczynników chemicznych, przeprowadzanym w aktywatorach mechanicznych, polegającym na zmianach struktury materiałów.
Dostarczona energia jest wyraźnie niższa od energii koniecznej do rozdrobnienia materiału, mimo to jednak wywołuje w nim zmiany strukturalne, a także powierzchniowe.
Korzyści płynące z zastosowania aktywacji metodą Elektrostatycznego Mechanicznego Dezintegratora Cząstek można ująć w trzech podstawowych grupach: ekologiczne, ekonomiczne i technologiczne.Korzyści ekonomiczne to przede wszystkim zmniejszenie obciążenia finansowego zakładów energetycznych z tytułu składowania odpadów i oferowanie taniego materiału budowlanego. Korzyści ekologiczne to zmniejszenie ilości odpadu kierowanego na składowiska, a technologiczne to polepszenie parametrów materiałów budowlanych (wytrzymałości, mrozoodporności, szczelności). Aktywatory EMDC charakteryzuje niezawodność, bezobsługowy tryb pracy, wysoka jakość i stabilność wytwarzanego produktu.