Popiół lotny z kotła fluidalnego nie musi być uciążliwym odpadem. Poddany mechanicznej aktywacji wg patentu nr 180380, będącego własnością Energomaru-Nord staje się wartościowym materiałem budowlanym o dużym potencjale technologicznym i ekonomicznym.

Materiał wiążący z popiołu lotnego, pochodzącego ze spalania węgla w kotłach ze złożem fluidalnym, o zastrzeżonej nazwie handlowej Flubet® otrzymuje się poprzez mechaniczną aktywację popiołu.

Energomar-Nord projektuje i dostarcza kompletne linie produkcyjne Flubetu®. Ciężar i wymiary aktywatorów wraz z oprzyrządowaniem zostały tak dobrane, aby można było zainstalować je pod zasobnikami popiołu w elektrowni lub pod typowymi silosami stosowanymi w węzłach betoniarskich.
Aktywacja 1 tony popiołu pochłania zaledwie ok. 7kWh energii elektrycznej. Aktywatory o wydajności od 1,5 do 5 ton na godzinę mogą być łączone w baterie w celu dobrania wydajności optymalnej dla celów użytkownika.
Flubet® stosowany jest jako dodatek zastępujący, w zależności od zastosowania, od 20% do 60% cementu portlandzkiego.


Aktualny stan wiedzy popartej praktycznymi doświadczeniami w skali przemysłowej pozwala na stosowanie Flubetu® do wykonywania:

- betonów zwykłych klasy od B 7,5 do B 50, a nawet klas    wyższych
- betonów przeznaczonych do robót fundamentowych,
- podbudów i nawierzchni dróg oraz stabilizacji gruntów,
- zawiesin twardniejących,
- betonów do prefabrykacji elementów drobnowymiarowych,
- przesłon przeciwfiltracyjnych w wałach    przeciwpowodziowych i na składowiskach odpadów.

Flubet® posiada aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-5257/2001 i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr AT 2003-04-1536 a także Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych nr AT/18-2004-0021-00 oraz atest Państwowego Zakładu Higieny.

Technologia nagrodzona została w 2001 roku na międzynarodowych targach w Gdańsku "Złotą Ecoenergią" oraz otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiej Nagrody Popiołowej "Feniks 2001". Produkcją i dystrybucją Flubetu® zajmuje się Energomar-Nord Sp. z o.o.

1. Możliwość gospodarczego wykorzystania uciążliwego odpadu:
- wyeliminowanie kosztów składowania popiołu,
- zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego,
- dostarczenie masowych ilości taniego materiału    budowlanego,

2. Polepszenie jakości betonów wykonywanych z dodatkiem Flubetu® pod względem:
- wytrzymałości,
- mrozoodporności,
- szczelności.