Uciążliwy i kosztowny w deponowaniu odpad z półsuchego odsiarczania spalin może być wartościowym półproduktem do odsiarczania kotłów fluidalnych.

Odpad poreakcyjny z odsiarczania spalin metodą półsuchą jest, ze względu na skład, substancją aktywną chemicznie, której utylizacja jest kosztowna i długotrwała.

Nasza technologia zamienia uciążliwy odpad w wartościowy półprodukt, który wymieszany w odpowiednich proporcjach z mączką wapienną i poddany aktywacji mechanicznej, zamienia się w znakomity sorbent służący do odsiarczania w kotłach energetycznych z paleniskiem fluidalnym. W wyniku reakcji, zachodzących w procesie odsiarczania, ulega zmianie skład chemiczny odpadu i następuje likwidacja związków stanowiących o jego uciążliwości.W efekcie otrzymujemy typowy popiół z kotłów fluidalnych, który poprzez aktywację mechaniczną, może być wykorzystany do produkcji materiału budowlanego Flubet®, zgodnie z metodą opisaną w Patencie nr 180380.

Przeprowadzona przez Energomar-Nord w Elektrociepłowni "Żerań" na kotle fluidalnym OFz430A próba w skali technicznej potwierdziła wcześniejsze założenia wynikające z badań laboratoryjnych. Dodatkowym efektem zastosowania naszej technologii jest zmniejszenie ilości dotychczas zużywanego w Elektrociepłowni sorbentu, zastąpionego częściowo przez związki wapnia zawarte w odpadzie.


- likwidacja kosztów związanych z deponowaniem odpadu    z półsuchego odsiarczania spalin
- oszczędność zużycia mączki wapiennej