Zbiorniki materiałów sypkich

Energomar-Nord korzystając z technologii firmy Möller/FLSmidth Hamburg oferuje zbiorniki przeznaczone do magazynowania popiołów lotnych oraz dennych, cementu, mączki kamienia wapiennego, tlenku aluminium, piasku.


- pojemność - do 35 000m3
- średnica - do 35m
- wysokość - do 80m
- stopień opróżnienia - ca 99%
- wydajność rozładunku - do 250t/h
- okres składowania materiału bez zmiany parametrów - do    8 miesięcy


- wysokie bezpieczeństwo eksploatacji,
- niskie zużycie powietrza aeracyjnego,
- minimalny personel obsługowy,
- niskie koszty eksploatacji,
- brak nawisów i zbryleń,
- długi okres składowania materiału bez zmiany właściwości,
- wysoki stopień opróżnienia.Około 12 miesięcy od dnia złożenia zamówienia. W zakres dostawy wchodzi projektowanie, budowa zbiornika, dostawa i montaż oprzyrządowania, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.