Instalacje transportu pneumatycznego

Energomar-Nord przy współpracy z Möller/FLSmidth Hamburg oferuje projektowanie, dostawę i montaż instalacji transportu pneumatycznego materiałów sypkich podlegających fluidyzacji (takich jak: popiół lotny, cement, gips, tlenek aluminium) metodą MöllerTurbuflow® Transport System.

Schemat instalacji odpopielania pod elektrofiltrem


- wydajnoœć - do 250t/h
- transport bezpoœredni - do 1200m
- prędkoœć transportu - od 2m/s na poczštku do 8m/s na końcu rurociągu transportowego
- duża żywotnoœć rurociągu transportowego - œrednice rurociągu transportowego - do DN 350
- duża żywotnoœć armatury popiołowej - niezawodnoœć.


Przekrój rurociągu Turbuflow®

- wysoka dyspozycyjność, niezawodność i bezpieczeństwo    eksploatacji,
- niskie zużycie powietrza transportowego,
- niewielkie zużycie ścierne na skutek niskich prędkości    przepływu zagęszczonej i sfluidyzowanej mieszaniny    pyłowo- powietrznej,
- instalacja bezobsługowa,
- niskie koszty eksploatacji i konserwacji,
- możliwość transportu bezpośredniego spod lejów    elektrofiltra do zbiorników retencyjnych na odległość do    1200m bez potrzeby budowania zbiorników pośrednich,
- łatwy rozdział transportowanego materiału do wielu    zbiorników docelowych,
- automatyczna optymalizacja pracy instalacji przez    dostosowanie liczby cykli do bieżącego wypadu popiołu.

Ponadto Energomar-Nord oferuje konwencjonalne instalacje transportu pneumatycznego za pomocą rurociągów gładkościennych następujących materiałów sypkich niepodlegających fluidyzacji: popiół denny, mączka kamienia wapiennego, piasek, blenda cynkowa.